DANH SÁCH HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ Phần mềm (EVNICT)

STT Họ Tên Email Mobile
1 Nguyễn Văn Khoa khoanv.evnit@evn.com.vn 0966 997 688