DANH SÁCH HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ Nghiệp vụ (Ban Thị Trường Điện EVN)

STT Họ Tên Email Mobile
1 Phạm Thị Bích Hồng hongptb@evn.com.vn 0913506041
2 Lê Hoàng Nam namlh@evn.com.vn 0904308901

2. Hỗ trợ Phần mềm (EVNICT)

STT Họ Tên Email Mobile
1 Nguyễn Văn Khoa khoanv.evnit@evn.com.vn 0966 997 688

3. Hỗ trợ Kết nối kênh scada/hotline

STT Họ Tên Email Mobile
1 Trần Ngọc Khánh - Trưởng phòng khanhtn.evnit@evn.com.vn 0963 121 105
2 Đỗ Lê Linh – Phó phòng linhdl.evnict@evn.com.vn 0966 568 333
3 Nguyễn Minh Đức ducnmd.evnit@evn.com.vn 0932 383 885